Nog 41 dagen tot de Ambachtenmarkt!

Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Menu

Verkeersmaatregelen

Op woensdag 24 mei 2017 vanaf 18:00 uur tot donderdag 25 mei 2017 19:00 uur:

door het plaatsen van bord C01 van bijlage I van het RVV 1990 (gesloten in beide richtingen voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdieren of vee) af te sluiten:

 • de Neerweg;
 • de Eemstraat;
 • de Kerkstraat, vanaf huisnummer 43 (aansluiting Torenstraat) tot de aansluiting met de Middelwijkstraat;
 • de Peter van den Breemerweg tussen de aansluiting met de Kerkstraat tot en met de inrit naar het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein;
 • de Ferdinand Huycklaan vanaf huisnummer 5 tot de aansluiting met de Peter van den Breemerweg;
 • de Olijkeweg

door het plaatsen van borden E06 van bijlage I van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats) het toewijzen van een twaalftal parkeerplaatsen, uitsluitend bestemd voor gehandicapten op de parkeervakken aan de oostzijde van de Torenstraat tussen Kerkstraat (noordelijke aansluiting) en de Neerweg;

Op donderdag 25 mei 2017 vanaf 06:00 uur tot 19:00 uur:

door het plaatsen van de borden C02 (in deze richting gesloten voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en C03 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het RVV 1990 en onderborden OB52 (uitgezonderd fietsers) van bijlage III van het RVV 1990 gesloten te verklaren voor alle bestuurders uitgezonderd fietsers op:

 • de Lange Brinkweg, het gedeelte tussen de aansluiting Eemweg en de Kruisweg in de richting van de Eemweg;
 • de Eemweg, het gedeelte tussen de Hooiweg en de aansluiting Lange Brinkstraat in de richting van de Hooiweg;
 • de Hooiweg, in de richting van de Eemweg;
 • de Veldweg, het gedeelte tussen de Molenweg en de Kerkstraat, in de richting van de Kerkstraat;
 • de Stationsweg, in de richting van de Middelwijkstraat;
 • de Weideweg, in de richting van De Schans

het omdraaien van de rijrichting door het verplaatsen van het bord C02 (in deze richting gesloten voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en C03 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het RVV 1990, gesloten te verklaren voor alle bestuurders uitgezonderd fietsers op de Kerkdwarsstraat, tussen de aansluiting Olijkeweg en Kerkstraat in de richting van de Olijkeweg;

door het plaatsen van bord E02 (verbod stil te staan) van bijlage I van het RVV 1990 een verbod tot stilstaan in te stellen, aan beide zijden van de weg op:

 • de Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de aansluiting Eemweg;
 • de Ferdinand Huycklaan, het gedeelte tussen Birkstraat en de aansluiting van het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein (ter hoogte van huisnummer 5);
 • de Eemweg, het gedeelte tussen de Hooiweg en de aansluiting Lange Brinkstraat;
 • de Hooiweg;
 • de Peter van den Breemerweg tussen de aansluiting met de Spiekerweg tot en met de inrit naar het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein;

door het afdekken van de borden C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) de geslotenverklaring van en op de A.P. Hilhorstweg, tussen de Verlengde Hooiweg en de Spiekerweg, op te heffen;

door het plaatsen van de borden A01-30 (maximumsnelheid 30km/u) en A02-30 (einde maximumsnelheid 30 km) het instellen van een maximumsnelheid van 30km/u op:

 • de Kerkstraat, vanaf huisnummer 83 tot de aansluiting met de Torenstraat;
 • de Torenstraat;
 • de Middelwijkstraat, het gedeelte tussen De Gouden Ploeg en Kerkstraat.

dat bovengenoemde verkeersmaatregelen worden uitgevoerd zoals op de hiernavolgende bebordingstekening staat aangegeven.

Soest, 18 mei 2017

Ambachten
Kinderboerderij voor de kleintjes
Springkussen
Spelen in de kinderboerderij
Houtbewerking
Stichting Markt Oude Ambachten Soest

info@ambachtenmarktsoest.nl

Het secretariaat is te bereiken op 06 - 36 09 70 68
(op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

Contactformulier

De oorsprong

De Oude Ambachtenmarkt van Soest is ontstaan omdat de plaatselijke VVV en de afdeling voorlichting van de gemeente Soest samen tot de conclusie kwamen dat Soest niet echt veel aantrekkingskracht had op toeristen. Zo kwam de Oude Ambachtenmarkt tot stand.

Lees verder