Nog 376 dagen tot de Ambachtenmarkt!

Hemelvaartsdag 29 mei 2025

Menu

Historie

De eerste Oude Ambachtenmarkt van Soest werd gehouden op Hemelvaartsdag 27 mei 1976. Zeker in die tijd was Hemelvaartsdag een dag dat er niet veel georganiseerd werd.

De Oude Ambachtenmarkt van Soest is ontstaan omdat de plaatselijke VVV en de afdeling voorlichting van de gemeente Soest samen tot de conclusie kwamen dat Soest niet echt veel aantrekkingskracht had op toeristen. Zo kwam de Oude Ambachtenmarkt tot stand.

In het begin niet meer dan enkele kramen op wat weilandjes in de omgeving van de Historische Kerkebuurt van Soest, maar allengs uitgroeiend tot het grootste evenement op één dag dat zich binnen de grenzen van de gemeente afspeelt. 

De informele organisatie bleek na tien jaar niet meer in staat de verantwoordelijkheid te dragen voor de steeds succesvoller wordende markt. Eind 1985 werd dan ook de Stichting Markt Oude Ambachten opgericht, met als eerste bestuursleden Ben van Os (voorzitter), Nienke van Kooij (secretaris) en Rob Alexander (penningmeester). Zij waren overigens de initiatiefnemers van de eerste Oude Ambachtenmarkt in 1976. 

Het concept van de markt is al vanaf het begin hetzelfde en blijkt nog steeds te werken:  de ambachtslieden worden ingehuurd om op die dag hun ambacht te beoefenen. Alleen hun producten verkopen is dus echt niet de bedoeling. De ambachtslieden worden betaald uit de opbrengst van de verhuur van kramen voor de verkoop van kunstnijverheid, andere hebbedingetjes en natuurlijk allerlei lekkere etenwaren. Daarmee ontstaat een mix voor elk wat wils, voor groot en klein. Iets leuks om naar te kijken en iets leuks om te kopen. Voor de organisatie blijft het van belang de juiste verhouding in het oog te houden. Vermeden wordt dat de Oude Ambachtenmarkt van Soest het predikaat braderie of jaarmarkt krijgt. De ambachten dienen de boventoon te blijven voeren. 

De Historische Kerkebuurt waar de markt jaarlijks wordt gehouden straalt uit zichzelf al zo’n sfeer van het verleden uit, dat de Oude Ambachtenmarkt er helemaal vanzelf in past. Zeker toen de bakkerij van de familie van Brummelen nog in vol bedrijf was leek het net of je terugstapte in de tijd. Bij de twintigste editie van de markt in 1995 vonden er wat bijzondere gebeurtenissen en veranderingen plaats. De toenmalige voorzitter Ben van Os en de grootste sponsor van de markt Gerard van de Grift, kregen uit handen van burgemeester Hans de Widt de erepenning van de gemeente Soest uitgereikt als dank voor hun jarenlange inzet voor de markt. Voor de familie Van Brummelen was dit de laatste markt en zij kreeg van het bestuur van de markt een beeld voor in de tuin. Ook voor Ben van Os was dit de markt van het afscheid. In juni van dat jaar droeg hij de voorzittershamer over aan Ad van Wanroij. In 2010 is Ad van Wanroij afgetreden en heeft Henk van Asch het voorzitterschap van hem overgenomen.

Traditionele dansen
Het Apollo Mannenkoor
Hangemaakte spullen
Houtbewerking
Ambachten
Stichting Markt Oude Ambachten Soest

info@ambachtenmarktsoest.nl

Het secretariaat is te bereiken op 06 - 36 09 70 68
(op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

Contactformulier

De oorsprong

De Oude Ambachtenmarkt van Soest is ontstaan omdat de plaatselijke VVV en de afdeling voorlichting van de gemeente Soest samen tot de conclusie kwamen dat Soest niet echt veel aantrekkingskracht had op toeristen. Zo kwam de Oude Ambachtenmarkt tot stand.

Lees verder